มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 41/20 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

เอกสารประกอบการอบรม

สำหรับการคืนข้อมูลและการอบรมทางเทคนิคของ ตำบลหนองแค ตำบลหนองแค อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ และตำบลหนองหมี ตำบลหนองหมี อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

คู่มือการฝึกอบรมสำหรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศระดับชุมชน.pdf
คู่มือการอบรม-การใช้งานแอปพลิเคชัน-My-GPS-Coordinates-ปักหมุดพิกัด.pdf
คู่มือการใช้งานระบบ (User Manual) สำหรับผู้ใช้งาน.pdf
คู่มือการใช้งานระบบ (Admin Manual) สำหรับผู้ดูแลระบบ.pdf

หน่วยงานสนับสนุน